English page [Japanese]
Map  |  About PLACE M

« PREVIOUS | NEXT»

17.03-23.03.2008

 

Sakuma Gen

Sokoeyuke

Sakuma Gen「Sokoeuke」
Sakuma Gen「Sokoeuke」
Sakuma Gen「Sokoeuke」

Sakuma Gen

1979 Born in Aichi.
Exhibitions
"Sokoeyuke" [2006, Place M / Sinjku]
"Sokoeyuke" [2007, Juna21 Shinjuku, O-saka / Tokyo, O-saka]
[2007, Young portfolio collection at Kiyosato photo art musium / Nagano]

Mini gallery

dido

copyright 2008 © PLACE M