English page [Japanese]
Map  |  About PLACE M

« PREVIOUS | NEXT»

07.07-13.07.2008

Murota Ai

Kioku no Danpen

Murota Ai[Kioku no Danpen]
Murota Ai[Kioku no Danpen]
Murota Ai[Kioku no Danpen]

Murota Ai

born in Osaka, Fuita.
1993, Feb. started to take photograph by NIKON F3.
2005, Nov. Neppu Toshi [NIKON Salon Shinjuku]
2006, Mar. Neppu Tochi [NIKON Salon Osaka]
2007, Dec. Kioku no Danpen [Big stone Osaka]

Mini gallery

Ueno Kozo

Pin no Hazureta Nagame -July, 2008-Ueno Kozo[Pin no Hazureta Nagame -July, 2008-]
Ueno Kozo[Pin no Hazureta Nagame -July, 2008-]
Ueno Kozo[Pin no Hazureta Nagame -July, 2008-]

1939 born in Fukui.
http://web.mac.com/kouzo1/
copyright 2008 © PLACE M